Connecting to LinkedIn...

W1siziisijiwmtqvmtavmtuvmdkvntavmdcvmzi4l0hlywrlcjeucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotiwedi0mcmixv0

HR Forum Nov 2014 - TUPE

By Jo Hodge on 18 Nov 2014

Slides from the Nov 2014 HR Forum presentation on TUPE by Wendy Blake-Ranken.